35 میلیون تن دیگر به مخاطبان تلویزیون دیجیتال می‌پیوندند و تا سه ماه آینده، تمام مراکز استان‌ها تحت پوششdvb-t قرار می‌گیرند.
به گزارش سرویس تلویزیون و رادیو ایسنا، این خبر را دکتر علی ‌عسکری در مراسم تودیع و معارفه چند تن از مدیران حوزه فنی اعلام كرد.
«رسانه ملی برای رسیدن به اهداف افق رسانه از مدتها قبل حركت به سوی دیجیتال و فنآوری های آن را آغاز كرده و تا رسیدن به مقصد نهایی فاصله كمی دارد.»
چندی پیش بیست‌ و ‌دومین مرکز استان به dvb-tپیوست و به گفته‌ی معاون توسعه و فن‌آوری رسانه تا سه ماه آینده تمام مراکز استان‌ها دارایdvb-t می‌شوند و 35 میلیون نفر از جمعیت کشور امکان استفاده از تلویزیون دیجیتال را خواهند داشت.
دكتر علی عسكری در جلسه معارفه مهندس فیروزی ـ مدیر ‌کل‌توسعه و سیستم‌های تولید و پخش، شهروی مدیر امور ماشین‌ آلات و سرتیپی مدیر امور اداری این مطالب را بیان كرد.
وی با بیان اینکه هر روز درحوزه فنی سازمان تکثر و گسترش و فتح قله‌های نوین وجود دارد، گفت: «اخیراً iptv را راه‌اندازی کردیم که آخرین حد تکنولوژی امروز دنیا در زمینه تلویزیون‌های تعاملی و مدرن است».
معاون توسعه و فن‌آوری ‌همچنین راه‌اندازی ماهواره ایران‌ست (iran sat) را از اقدامات بزرگ صداوسیما و افتخاری برای جمهوری اسلامی برشمرد كه منطقه وسیعی را از لبنان و ترکیه و عراق تا چین و روسیه و هند پوشش می‌دهد.
معاون توسعه و فناوری رسانه با بیان پروژه‌های بزرگ حوزه فنی مانند امام علی(ع)، امام صادق(ع) و پروژه‌ استودیو ولیعصر، واسپاری وظایف نصب و راه‌اندازی فرستنده‌های متوسط قدرت را به مراکز استان‌ها،گامی بزرگ به منظور توانمند‌سازی مراکز دانست.